Pracownia architektoniczna FORT jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa od 1989 roku. W roku 2017 dokonano podziału spółki czego rezultatem było powstanie firmy FORT TARASZKIEWICZ ARCHITEKCI.

FORT TARSZKIEWICZ ARCHITEKCI jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej wyłącznymi udziałowcami i głównymi projektantami są architekci: Antoni Taraszkiewicz, Karolina Taraszkiewicz i Agnieszka Malinowska. W skład zespołu projektowego wchodzi wielu architektów a pracownia prowadzi stałą współpracę ze specjalistami wszystkich branż biorących udział w procesie inwestycyjnym.

Główne dziedziny działalności firmy to projektowanie obiektów użyteczności publicznej i zespołów zabudowy mieszkaniowej oraz projektowanie wnętrz. Podczas wieloletniej działalności projektanci pracowni FORT współpracowali z licznymi inwestorami i projektantami polskimi oraz zagranicznymi, w tym między innymi z Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i USA.

Firma FORT Taraszkiewicz Architekci z powodzeniem brała udział w licznych konkursach urbanistyczno-architektonicznych oraz przetargach, zdobywając wiele prestiżowych nagród i wyróżnień za swoje projekty.
Antoni Taraszkiewicz, Karolina Taraszkiewicz i Agnieszka Malinowska, oprócz działalności w FORT, są również pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Prezes

Prof. dr hab. inż. architekt Antoni Taraszkiewicz

Jest autorem licznych projektów i realizacji architektonicznych, laureatem wielu konkursów oraz autorem publikacji z zakresu urbanistyki i architektury.

Pracę w pracowni FORT łączy z powodzeniem z pracą naukowo-dydaktyczną na Politechnice Gdańskiej, gdzie w latach 2008 – 2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Architektury. Od ośmiu lat kieruje Katedrą Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a od dwóch lat jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.

Jest przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej w Gdańsku, członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz członkiem Honorowej Rady Architektów w Sopocie.

V-ce Prezes

Mgr inż. Arch. Karolina Taraszkiewicz

W 2008 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2013 roku uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Jest autorką licznych projektów i realizacji architektonicznych, laureatką wielu konkursów oraz autorką publikacji z zakresu urbanistyki i architektury. Od 2015 roku, pracuje jako Asystent w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jej obecne badania naukowe skupiają się na wpływie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, na zawód architekta i edukację architektoniczną. Zajmuje się także wpływem wielkoformatowych obiektów rozrywkowych i sportowych na współczesne przestrzenie miejskie oraz zagadnieniami związanymi z nowoczesnym podejściem do projektowania w historycznej tkance miejskiej.

V-ce Prezes

Mgr inż. Arch. Agnieszka Malinowska

W 1999 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2008 roku uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Jest autorką licznych projektów i realizacji architektonicznych, laureatką wielu konkursów oraz autorką publikacji naukowych z zakresu urbanistyki i architektury. Od 2019 roku, pracuje jako Asystent w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jej obecne badania naukowe skupiają się na wpływie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, na zawód architekta i edukację architektoniczną oraz zagadnieniami związanymi z nowoczesnym podejściem do projektowania w historycznej tkance miejskiej.