Nagroda artystyczna im. St. Wyspiańskiego przyznana przez Szefa Urzędu Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej za osiągnięcia w dziedzinie architektury, Warszawa, 1990