Medal Civitas e Mari przyznany przez Prezydenta Miasta Gdyni, 2016