Nagroda Główna w konkursie „Życie w architekturze” – edycja gdańska w kategorii budynków wielorodzinnych, Warszawa, 1999